De commissie vergadert ongeveer vier keer per jaar. In het voorjaar en najaar organiseert zij een contactavond waarin de ZWO-groepen en gemeenteleden elkaar ontmoeten. De commissie bestaat uit de volgende leden: ds. F.J. van der Wind (voorzitter),...
 
De commissie Kerk en IsraŽl ondersteunt de classis en gemeenten in het bewust maken van de diep gewortelde banden die er bestaan tussen Kerk en IsraŽl, vooral ten aanzien van de godsdienst. Het evangelie werd aanvankelijk door Joden verkondigd...
 
Werkgroepen Classis Alkmaar