Classicale commissie van bijstand Kerk & IsraŽl

Classicale commissie van bijstand Kerk & IsraŽlDe commissie Kerk en IsraŽl ondersteunt de classis en gemeenten in het bewust maken van de diep gewortelde banden die er bestaan tussen Kerk en IsraŽl, vooral ten aanzien van de godsdienst.

Het evangelie werd aanvankelijk door Joden verkondigd aan de volken buiten en in IsraŽl. Daarom is het evangelie niet te begrijpen zonder het Joodse gedachtegoed.

De commissie komt zes keer per jaar bijeen en houdt zich bezig met een wisselend studieonderwerp en het voorbereiden van een presentatie voor gemeenten.

De commissie bestaat thans uit: ds. Johan Moens (waarnemend voorzitter en secretaris (Anna Paulowna), Janneke Tolsma (Texel), Leen Koning (Schoorl), Cor Smit (Heerhugowaard) .

In 2013 kan de commissie voor u een presentatie verzorgen over de profeet Elia. Dit doen wij aan de hand van een cahier, bevattende tekst, beeld en lied.
Tevens kan onze commissie voordrachten verzorgen over de volgende onderwerpen: het Chassidisme, o.a. aan de hand van de prenten van N.H.Werkman, Sabbat en Eerste Dag, Chagall en de kruisiging (zie bijgaande illustratie) en het Hooglied.

De commissie heeft behoefte aan nieuwe commissie leden.

Voor meer informatie mail de secretaris jocomoens@hetnet.nl

Contact persoon: Secretaris: ds. Johan Moens