Classicale commissie van bijstand Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking

De commissie vergadert ongeveer vier keer per jaar. In het voorjaar en najaar organiseert zij een contactavond waarin de ZWO-groepen en gemeenteleden elkaar ontmoeten.

De commissie bestaat uit de volgende leden: ds. F.J. van der Wind (voorzitter), H.C.Rieffe (secretaris), E. van der Wey en J.F.Jungheim.

De Classicale ZWO-commissie van de Classis Alkmaar voelt zich verbonden met het Midden-Oosten. Vanuit deze verbondenheid is er een band gegroeid met het Oecumenisch Theologisch Instituut in Oost Jeruzalem.

De PKN heeft in 2007 besloten dit instituut ook met menskracht te ondersteunen. In juni 2007 is Meta Floor vanuit de classis uitgezonden.
De dienst waarin zij uitgezonden werd, vond plaats in de Schermer.

In december 2012 is in een dienst in de Schermer afscheid van haar genomen als medewerkster bij Sabeel.
Zij heeft een website waarin u over haar werk in Oost-Jeruzalem kunt lezen: www.metafloor.nl .

We hebben in de vijf en half jaar dat ze werkzaam was in de Palestijnse gebieden haar vaak kunnen ontmoeten. Ze had geen normale verblijfsvergunning maar deed haar werk met een toeristenvisum.

Hoewel de afgelopen vijf jaar het werk van Sabeel door de aanwezigheid van Meta Floor in Oost-Jeruzalem centraal stond, zullen, nu de persoonlijke verbinding niet meer aanwezig is, de contacten niet verbroken worden. In de classis zijn een aantal mensen lid van Vrienden van Sabeel.
Meer over Sabeel vindt u op de website: www.vriendenvansabeelnederland.nl

Contact persoon: Secretaris: dhr. H.C.Rieffe